9 definitions by Robby H.

A guy in our computer apps class....he wears band t-shirts everyday...
"Devon Fontane is going out with a really hot girl who greg wants real bad."
viết bởi Robby H. 18 Tháng mười, 2004
Also known as vasocongestion.
I came down with a bad case of blue balls when I didn't achieve an orgasm.
viết bởi Robby H. 05 Tháng bảy, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×