3 definitions by Romario

Top Definition
A name for someone with white hair.
Santa Claus and I are bowling. Santa bowls a strike.
Me: Fuck you, jizz hat.
viết bởi Romario 01 Tháng năm, 2008
To go home. In *nix shells (some of them anyway) the tilde "~" means the home directory (like /usr/home/<your username>/). The cd command means "change directory".
Cartman: Screw you guys, I'm cd ~.
viết bởi Romario 28 Tháng tư, 2008
An acronym for "no fucking way, cunt". An expression of disagreement.
Brave knight: Can I please cross this enchanted bridge?
Troll: NFWC, cunt.
Brave knight: Ah, you used the 'C' and "cunt": how redundant.
Troll: Fuck off, cunt.
viết bởi Romario 29 Tháng tư, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×