3 definitions by Romario

Top Definition
A name for someone with white hair.
Santa Claus and I are bowling. Santa bowls a strike.
Me: Fuck you, jizz hat.
#jizz #hat #jiz hat #white hair #ebola virus
viết bởi Romario 01 Tháng năm, 2008
To go home. In *nix shells (some of them anyway) the tilde "~" means the home directory (like /usr/home/<your username>/). The cd command means "change directory".
Cartman: Screw you guys, I'm cd ~.
#tilde #go home #return to place of residence #cd tilde #cartman
viết bởi Romario 28 Tháng tư, 2008
An acronym for "no fucking way, cunt". An expression of disagreement.
Brave knight: Can I please cross this enchanted bridge?
Troll: NFWC, cunt.
Brave knight: Ah, you used the 'C' and "cunt": how redundant.
Troll: Fuck off, cunt.
#no #fucking #way #cunt #disagree
viết bởi Romario 29 Tháng tư, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×