tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

57 definitions by Roy

 
57.
Jamaican for Dick, penis, cock, yuh kno
Ayo budday mah loli is so hard an lang rite now.
viết bởi Roy 01 Tháng ba, 2005