tìm từ bất kỳ, như là wyd:

1 definition by Royal Guard

 
1.
How To Make Love
I know HTML (how to make love)
viết bởi Royal Guard 14 Tháng tám, 2010