Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là craigslist gay:

9 definitions by Ruda

 
1.
stylish shoes
check out my new crep
viết bởi ruda 05 Tháng tám, 2003
255 120
 
2.
a long walk or journey
man thats a trek i aint doin that
viết bởi Ruda 05 Tháng tám, 2003
167 54
 
3.
to graffiti
you cumin out ritin 2nite?
viết bởi Ruda 05 Tháng tám, 2003
71 22
 
4.
carryin a gun
yo blud u packed?
viết bởi Ruda 05 Tháng tám, 2003
48 33
 
5.
to attract a member of the opposite sex
i drew dis girl her name was shavon
viết bởi Ruda 05 Tháng tám, 2003
66 65
 
6.
a graffiti spree
we went on a phat blam last night!
viết bởi ruda 05 Tháng tám, 2003
1 7
 
7.
Dub
a simple filled-in design graffiti, not to be mixed with a piece which takes far more effort
we was dubbin' tracks last night with fresh chrome n black
viết bởi ruda 05 Tháng tám, 2003
15 22