tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by Rugbyfan69

 
1.
Harden Up
Man That Guy Needs to Take a Concrete Pills and Harden The Fuck Up
viết bởi Rugbyfan69 03 Tháng sáu, 2009