672 definitions by Ryan

The act of completely kicking someone's ass.
Man, he is stoopsing the crap out of that guy!
viết bởi Ryan 12 Tháng mười một, 2003
See Utah or Mormons
The Mormons in Utah are a bunch of polygomists
viết bởi Ryan 01 Tháng mười hai, 2004
1. chinese for abnormally retarded
viết bởi ryan 21 Tháng tám, 2003
Xbox Live God

Gamertag: en7rapmen7
"The best deagle aroun, give him his crown"
viết bởi Ryan 21 Tháng chín, 2004
to have sex with all the women you know
i am a sooky sooky man
viết bởi ryan 12 Tháng ba, 2005
eric cartmans mom
put your legs behind your head and your ass is licked
viết bởi ryan 03 Tháng sáu, 2004
(n.) a person who has done something stupid, or fucked up something.
(v.) to describe something that is not quite right.
The man that caused the accident is bocephus. My car is bocephus because it broke down.
viết bởi ryan 08 Tháng tám, 2003

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×