tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

2 definitions by Ryan M

 
1.
steal , take without owner knowing
viết bởi Ryan M 14 Tháng mười hai, 2002
 
2.
he sprang my gold chain
viết bởi Ryan M 14 Tháng mười hai, 2002