2 definitions by Ryan Skipow

Top Definition
A phrase used to denote a name which the speaker has forgotten... usually the tag for someone else to help him or her out on the name. Similar in meaning to whatzis.
You, know that new kid... um... who-di-do. Whatzis name?
viết bởi Ryan Skipow 14 Tháng năm, 2005
a filler for an unknown name. See who-di-do.
oh that kid... whatzis name.
viết bởi Ryan Skipow 14 Tháng năm, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×