5 definitions by SANTOS

Top Definition
poor,distasteful,without class, crappy
That's the chunga part of the city.
His car is so chunga.
She was dressed all chunga in her pink skirt.
viết bởi santos 21 Tháng tư, 2003
a lot, many
There were bue' da people at the party!
The girls looked bue' da fine.
We got bue' da time man, bue'!
viết bởi santos 21 Tháng tư, 2003
A festival of laughing out loud.
It was the biggest lolzfest ever when Daniella ran into a glass window.
viết bởi Santos 28 Tháng mười hai, 2013
Throwback Or Throwback Jersey
YO check out my fresh throwbizzle!!!
viết bởi SANTOS 26 Tháng một, 2004
Hey, Hi
Oi man, what's going on?
Oi, you talking to me?
Oi.
viết bởi santos 21 Tháng tư, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×