tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by SHOTGUN COON

 
1.
Asian paraphrase in regards to foolish individuals who are to loud.
<bIGGERNIGGER> YOU SHUT UP MAN
<BIGGERnIGGER> SO NOISE
viết bởi SHOTGUN COON 25 Tháng ba, 2004