tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

1 definition by SNAKES ON A PLANE!!!

 
1.
The NEW Chuck Norris,
The L. Stands for MUTHA FUCKIN!!
Samuel Jackson AKA SAMUEL MUTHA FUCKIN JACKSON Starred in Mutha Fuckin Snakes On A mutha FUCKIN PLANE!!!!!!
viết bởi SNAKES ON A PLANE!!! 20 Tháng tám, 2006