tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by Sage and Renee

 
1.
laugh out loud zion style
hahahahaha lolzs! thats halarios!
viết bởi Sage and Renee 10 Tháng sáu, 2008