tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by Sallyanne

 
1.
French Word.

Something or someone that is perfect.
Gosh your so bourchier!
viết bởi Sallyanne 07 Tháng năm, 2007