tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:

1 definition by Samurguy

 
1.
n. loyalty to the regime and leadership of a Cuban dictator
That man over yonder has no fidelity." "He should be shot!
viết bởi Samurguy 08 Tháng tư, 2011