12 definitions by SanJ Street

the reason of many a war
aload of lies
an outlet for ur hard earned cash
viết bởi SanJ Street 03 Tháng tám, 2003
BMX
a form of getting rid of gay ass skateboarders or roller bifters in a skatepark/down town or anywhere at all!
BMXers are bigger than you! dont slag them
viết bởi SanJ Street 03 Tháng tám, 2003
to keel over, and land on an un-used war device.
i hope i fall on a grenade
viết bởi SanJ Street 03 Tháng tám, 2003
Hoopla, Hoop, Hoop Squared: When some isnt going well.
"hows it going?"
"Hoopla!"
viết bởi SanJ Street 12 Tháng bảy, 2004
a band from the West coast of Scotland that make really good noise
check oot hinder . vze . com its the place to be!
viết bởi SanJ Street 03 Tháng tám, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×