tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

1 definition by Sandronina

 
1.
The coolest granny on the planet! Everbody loves Slavica!
grandchild Nina: Hi granny!
granny Slavica: Yo yo lil' bitch! What's up?
viết bởi Sandronina 13 Tháng tư, 2011