tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by Sarah McClintock

 
1.
meaning something expensive, flashy, worth a lot of money (i.e. Bill Gates)
Yo, that Cadillac EXT with the 20 inch rims is Gates!
viết bởi Sarah McClintock 18 Tháng mười một, 2003