tìm từ bất kỳ, như là muddin:

1 definition by Sasasunakku

 
1.
Hangrrr hæŋ-gə -noun

1. Anger caused by hunger.

2. Persistent feeling of irritability caused by hunger.
I couldn't be held responsible for my actions as I was suffering from hangrrr.
viết bởi Sasasunakku 19 Tháng mười một, 2010