tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by Sashon

 
1.
bullyrag, a wigger/black youth word meaning to be cussed
mans got bullyrag'd you get me
viết bởi Sashon 09 Tháng chín, 2004