tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

2 definitions by Sassy Schmoner

 
1.
Combo on Smoke and stoned, the "ch" is just for fun
I got so schmoned last night
viết bởi Sassy Schmoner 21 Tháng mười hai, 2011
 
2.
combination of Smoke and bake, the "ch" is just for fun.
I was so schmaked last night
viết bởi Sassy Schmoner 21 Tháng mười hai, 2011