tìm từ bất kỳ, như là thot:

1 definition by Scela

 
1.
A man-loving faery boy who has long wavy hair and enjoys playing with goats. Bahh.
Brice, stop masturbating the goats!
viết bởi Scela 16 Tháng mười một, 2004