tìm từ bất kỳ, như là ethered:

1 definition by Schmohawk

 
1.
Something that is inherently better than another thing
Superb play by Garth, he is different mustard!
viết bởi Schmohawk 27 Tháng sáu, 2008