1 definition by Scott_L

Top Definition
1. lolz (n., pl.) - The leet plural of lol

In leet speak, plurals are generally denoted by a 'z' instead of an 's', so lols becomes lolz.


2. lolz (v.) - A leet corruption of lols

Treating lol as a verb (to lol), the he/she/it conjugation of lol in the present indicative tense is 'lols', (i.e. I lol, we lol, he lols).
Using the leet practice of replacing 's' with 'z', this is corrupted to 'lolz' (I lol, we lol, he lolz)

1. "That was sooo funny! lolz!!"

2a. "N af7r 7h47 he lolz r33lly h4rd"
2b. "And after that he lolz really hard"
viết bởi Scott_L 05 Tháng hai, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×