2 definitions by Scotty2127

Top Definition
1. Ridiculous (whack), yet awesome circumstances
2. Agreement that something is ridiculously awesome
3. Stating something is ridiculously awesome
4. Synonym of Bomb Diggity
T. The maths exam was cancelled
K. Sickety Whack

K. Saw a 67 fastback mustang
T. Sickety Whack

K. Had the most Sickety Whack weekend.
viết bởi Scotty2127 13 Tháng sáu, 2007
The bomb diggity, the most awesome, Extremely good (Sick) yet different (Whack). Extremely favourable circumstances.
T "I saw a fully pimped ride yesterday"
K "Sickety Whack"

K "The maths exam has been canceled"
T "Sickety Whack!"
viết bởi Scotty2127 14 Tháng ba, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×