2 definitions by Scribbz

Top Definition
1. A man who acts bitch-like.

2. A man who makes a bitch move.
1. "That's the last time I'm bringin you fishing, Chad! We didn't get anything because you were being a manbitch!"

2. "Hey, that manbitch just stole my money!"
viết bởi Scribbz 18 Tháng bảy, 2007
An abbreviation for Hot Drunk Topless Virgin.
-I just got an HDTV in my room last night.
-Kool, how much did it cost
-Oh, she only costed a few drinks.
viết bởi Scribbz 05 Tháng chín, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×