tìm từ bất kỳ, như là jamflex:

1 definition by SeamusAndJimmy

 
1.
Adj. Impossible, not reasonable.
Frank- "I can bench press 10000 Lbs."
Seamus- "Thats Cookin' Raw. I think you're lying."
viết bởi SeamusAndJimmy 08 Tháng tám, 2011