tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by Selvaraj23

 
1.
Wup
Short for whats up.
Wup ho dawg, we doin nethin tonite.
viết bởi Selvaraj23 23 Tháng chín, 2007