tìm từ bất kỳ, như là wyd:

1 definition by Seth_vii

 
1.
PAPA (Penis, Ass, Penis, Ass) The definition of a Man on Man three Way
Troy: Man I'm sore from that wicked PAPA last night.
viết bởi Seth_vii 06 Tháng mười, 2011