Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:

1 definition by Sharday Lawrence

 
1.
verb: to make difficult
"Why you gotta difficate my life?"
viết bởi Sharday Lawrence 12 Tháng mười hai, 2007
4 4