tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:

1 definition by Sharp Emmons

 
1.
Conduct consistent with a Jackass.
Kevin is guilty of Jackassery
viết bởi Sharp Emmons 07 Tháng ba, 2003