tìm từ bất kỳ, như là muddin:

10 definitions by Shawtie

 
8.
Wordrob
That female got a cute drob.
viết bởi Shawtie 22 Tháng tư, 2003
 
9.
Fake ass shit, fucchi not gucci
Damn dawg you pimmpin sum bo-bo
viết bởi Shawtie 22 Tháng tư, 2003
 
10.
Knows how to work your shit in bed.
When you twerk your man or women will say.."Damn that girl can twerk her shit"!
viết bởi Shawtie 22 Tháng tư, 2003