tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by Sheena_Thick

 
1.
A girl with a fat booty.
Damn that girl got a donkey.
viết bởi Sheena_Thick 29 Tháng mười một, 2003