tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by Shiri

 
1.
(Background: Israeli)
The universal name of every Israeli known to man kind. Ever.
My Israeli dog's name is Eli.
My Israeli friend's name is Eli.
My Israeli midget's name is Eli.
viết bởi Shiri 19 Tháng năm, 2004