tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

1 definition by Shmoozums

 
1.
A disease that MEN/ BOYS have.
girl: " don't play with that boy, he has COOTIES ! "
viết bởi Shmoozums 05 Tháng một, 2006