tìm từ bất kỳ, như là wyd:

1 definition by Shone D;

 
1.
1. Man Candy
2. Boyfriend or Girlfriend
I've got muh own juice, thanks. :#
viết bởi Shone D; 06 Tháng chín, 2008