tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by ShooterBZ

 
1.
Son of a bitch
<Shooter> Hei SOAB
<barichello> what does it mean?
<Shooter> SON OF A BITCH
<barichello> ROFL ~~~
viết bởi ShooterBZ 14 Tháng mười, 2008