tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

1 definition by ShrtysSk8er

 
1.
The only night in a sorry motherfucker's life that he'll ever tap a chick's ass
That was the evening of his life.
viết bởi ShrtysSk8er 21 Tháng tư, 2004