tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

1 definition by Shru - Gaya

 
1.
Fuckin LAME
Dude 1: did u check out tht new book by meg cabot?
Dude 2: U read that shit? dude thats FLAME!
viết bởi Shru - Gaya 07 Tháng tám, 2011