Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:

1 definition by SiLENT74

 
1.
Gone. Drunk as hell. High as hell. Under the influence of something.
Damn jo, dude slapped as hell he cant even stand up.
viết bởi SiLENT74 27 Tháng tư, 2009
54 24