tìm từ bất kỳ, như là hipster:

1 definition by Sienna.Thomas

 
1.
Groveling to your bros.
I've just had a good broveling with my bro.
viết bởi Sienna.Thomas 09 Tháng ba, 2011