tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by Siobhan Santurri

 
1.
Clearly exemplifying a spirit of patriotism for the USA
You can tell John is Merican by the flag pin he wears on his lapel.
viết bởi Siobhan Santurri 11 Tháng bảy, 2008