Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:

1 definition by SirUGotServed

 
1.
To play xbox 360.
I am going to plax when i get home.
viết bởi SirUGotServed 20 Tháng tư, 2009
6 12