tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by SirUGotServed

 
1.
To play xbox 360.
I am going to plax when i get home.
viết bởi SirUGotServed 20 Tháng tư, 2009