Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:

1 definition by Skinny Mouse

 
1.
UGW
Ultimate goal weight.
Susie's UGW was 95 lbs.
viết bởi Skinny Mouse 17 Tháng năm, 2010
141 12