81 definitions by Sky

No talent assclown.......come on, someone had to add this....
"Until that no talent assclown starting winning grammys"
viết bởi Sky 26 Tháng mười hai, 2003
someone who is completly useless.see:fucktard.
Skyler Hanks is a fuck nugget.
viết bởi sky 09 Tháng năm, 2003
to move your body in a way that you are rubbin up against somethin or someone
whistle while u twurk
man dis party don be live i'ma twurk it up
viết bởi Sky 20 Tháng mười một, 2003
hyper text transfer protocol
http:\\www.headfusions.com
viết bởi sky 07 Tháng năm, 2003
police hellicopter.
we was gettin' chased by a ghetto bird,dogg.
viết bởi sky 07 Tháng năm, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×