tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by SlangSavvy

 
1.
1. A name to describe someone creepy online.

2. An assumed Asian name.
Omg! Jon is such a chit poo!
viết bởi SlangSavvy 29 Tháng ba, 2011