tìm từ bất kỳ, như là jamflex:

1 definition by Slosurfer

 
1.
PHB
Professional head bobber
Hey check out that girl i heard she is a phb
viết bởi Slosurfer 09 Tháng sáu, 2009