tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by SnapeLover

 
1.
High.
I was SO clover that day!
viết bởi SnapeLover 26 Tháng mười hai, 2009