tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Snipeye

 
1.
Qi
A treachorous fake person who will take anything of value, then leave.
Don't be a Qi once you receive that donation.
viết bởi Snipeye 16 Tháng mười hai, 2008