tìm từ bất kỳ, như là jamflex:

1 definition by Snones

 
1.
anal sex
My friend Noff got pyramid time last night without any lube, now his ass is sore.
viết bởi Snones 06 Tháng mười hai, 2010